Select Page

Media Forums Uganda Today and what is happening in Uganda Uganda Paparazzi is coming near you soon Reply To: Uganda Paparazzi is coming near you soon

#372

Abantu Mwena Nimumanyisibwa Okwija Omubwinji Omurukiiko Orutekatekirwe Abebyobugabe Bwankore Ebiro 29th.Oct.16 Orwamukaga Omukishayi Kakyeka Mbarara. Nimumanyisibwa Ku Ebigambo Byomwami. George William Katatumba Kubitahikire Kwarikubiha Ebyo Bitura Biri Ebigambo Bye Okuruga Kare Na Kare, Nahabwekyo Nimushabwa Okukwata Eshaaha. Rukundo Egumeho.

Uganda